ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ភាសា/family-color

ពីវិគីភីឌា

white

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

Usage

{{Infobox language/family-color|<family/color>}}
Replace <family/color> with the language family or specific color to display.