ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ភាសា/genetic2

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

Usage

{{Infobox language/genetic2|<family/color>}}

Replace <family/color> with the language family or specific color to display genetic classification for.