ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន សៀវភៅ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template is used to present a consistently-formatted table for use in articles about books.

Usage[កែប្រែ]

name
Example.jpg
caption
អ្នកនិពន្ធauthor
ចំណងជើងដើមtitle_orig
អ្នកបកប្រែtranslator
អ្នកគំនូរillustrator
អ្នករចនាក្របcover_artist
ប្រទេសcountry
ភាសាlanguage
កម្រងក្រុមseries
Subject(s)subject
Genre(s)genre
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយpublisher, publisher2
ឆ្នាំបោះពុម្ពpub_date
បោះពុម្ពជាភាសាអង់គ្លេសenglish_pub_date
ប្រភេទមេឌា (ទម្រង់)media_type
ទំព័រpages
ជ័យលាភីawards
ល.ស.ប.អ.isbn
OCLC Numberoclc
Dewey Decimaldewey
LC Classificationcongress
ចេញមុនpreceded_by
ចេញបន្ទាប់followed_by
Read onlinename at Wikisource
{{Infobox book
<!-- |italic title = (see above) -->
| name       = 
| image      = 
| image_size    = 
| caption     = 
| alt       = 
| author      = 
| title_orig    = 
| translator    = 
| illustrator   = 
| cover_artist   = 
| country     = 
| language     = 
| series      = 
| subject     = 
| genre      = 
| publisher    = 
| publisher2    = 
| pub_date     = 
| english_pub_date = 
| media_type    = 
| pages      = 
| awards      = 
| isbn       = 
| oclc       = 
| dewey      = 
| congress     = 
| preceded_by   = 
| preceded_by_quotation_marks =
| followed_by   = 
| followed_by_quotation_marks =
| wikisource    =
}}

|}

Parameters[កែប្រែ]

Please see WikiProject Books and/or WikiProject Novels for standards on presenting names and other data.

 • Parameters can be safely left blank. Note that you may include an image with no caption, but a caption will not be shown if there is no image.
 • Wikilinks can be used in any of the infobox fields.
name
Book name. If parameter is left blank, name will be inherited from page title.
image
Image (prefer 1st edition – where permitted), use bare filename: Example.jpg
image_size
Default size is 200px. Use a number to change image size
caption
Image caption (should describe the edition used)
alt
Image alternate text
author
Author(s)
title_orig
Original title, if not in English
translator
Translator(s), if original not in English
illustrator
Illustrator (where used throughout and a major feature)
cover_artist
Cover artist
country
Country of original publication
language
Language of original book
series
Series (if any)
subject
(for non-fiction) See index term and library classification
genre
(for fiction) See literary genre
publisher
Publisher of main publication (prefer 1st edition)
publisher2
Compatibility parameter for particularly notable additional publishers
pub_date
Date published (1st edition)
english_pub_date
Date published in English (1st English edition), if originally published in another language
media_type
Print / On-line (then binding types etc., if relevant)
pages
Pages (prefer 1st edition)
awards
Awards(s) the book has won
isbn
Format: "ISBN 1-234-56789-0" (prefer 1st edition)
oclc
OCLC number (prefer 1st edition), use when book has no ISBN
dewey
Dewey Decimal System classification
congress
Library of Congress Classification (not to be confused with Library of Congress Control Number)
preceded_by
Title of prior book in series; will be italicised by template code (do not use to connect separate books chronologically)
preceded_by_quotation_marks
Title of prior work in series if a minor work; will be surrounded with quotation marks by template code (do not use to connect separate books chronologically)
followed_by
Title of subsequent book in series or sequel; will be italicised by template code (do not use to connect separate books chronologically)
followed_by_quotation_marks
Title of subsequent work in series or sequel if a minor work; will be surrounded with quotation marks by template code (do not use to connect separate books chronologically)
wikisource
Title of work if in the public domain and hosted at English Wikisource:. Tracked in Category:Articles that link to Wikisource

Example[កែប្រែ]

Anne of Green Gables
Cover
First page of Anne of Green Gables.
អ្នកនិពន្ធLucy Maud Montgomery
អ្នកគំនូរM. A. and W. A. J. Claus
ប្រទេសUnited States
ភាសាEnglish
Genre(s)Children's novel
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយL. C. Page & Co.
ឆ្នាំបោះពុម្ពApril 1908
ប្រភេទមេឌា (ទម្រង់)Print (hardcover)
ទំព័រ429 pp (first edition)
ល.ស.ប.អ.N/A
OCLC Number367111
LC ClassificationPR6025.O45 A53
ចេញបន្ទាប់Anne of Avonlea
Read onlineAnne of Green Gables at Wikisource
{{Infobox book
| name      = Anne of Green Gables
| image     = FirstPageGreenGables.gif
| caption    = First page of ''Anne of Green Gables''.
| alt      = Cover
| author     = [[Lucy Maud Montgomery]]
| title_orig   = 
| translator   = 
| illustrator  = M. A. and W. A. J. Claus
| cover_artist  = 
| country    = [[United States]]
| language    = [[English language|English]]
| series     = 
| subject    = 
| genre     = [[Children's literature|Children's novel]]
| publisher   = [[L. C. Page & Co.]]
| pub_date    = April 1908
| media_type   = Print ([[hardcover]])
| pages     = 429 pp ''(first edition)''
| awards     = 
| isbn      = N/A
| oclc      = 367111
| congress    = PR6025.O45 A53
| preceded_by  = 
| followed_by  = [[Anne of Avonlea]]
| wikisource   = Anne of Green Gables
}}

Translated books[កែប្រែ]

About how to handle translated books, see the Translated books case study.

COinS[កែប្រែ]

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.

See also[កែប្រែ]