ទំព័រគំរូ:មិនមែនភាសាខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
មិនមែនភាសាខ្មែរ

{{មិនមែនភាសាខ្មែរ}} នឹងចាត់ថ្នាក់អត្ថបទទៅក្នុង Category:Wikipedia articles needing translation

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

{{មិនមែនភាសាខ្មែរ|ភាសា|អត្ថបទ រឺ ផ្នែក}}
  • ភាសា: (តាមជម្រើស) ភាសាដែលទាមទារបំណកប្រែ (ឧ "ភាសាបារាំង" ឬ "ភាសាព័រទុយកាល់")។ បើសិនជាបានដកចេញ នោះវានឹងគិតថាភាសាគឺមិនដឹង។
  • អត្ថបទ ឬ ផ្នែក: (តាមជម្រើស) ពណ៍នានៃផ្នែកណានៃអត្ថបទដែលត្រូវការបំណកប្រែ (ឧ: ឈ្មោះជាភាសាប៊ុលការី)។
    • ប្រសិនផ្នែកដែលពាក្យពេចន៍ជាន័យចំមានភាពជាក់លាក់ ទំព័រគំរូគួរតែបានដាក់នៅខាងលើនៃផ្នែកដែលទាមទារបំណកប្រែ។ បើសិនជាបានដកចេញ វាគិតជា "អត្ថបទ"វិញ។ ដោយបែបផ្សេង {{មិនមែនភាសាខ្មែរ-ផ្នែក}} អាចប្រើបានដើម្បីសម្រេចនូវលទ្ធផលដូចគ្នា។

ប្រសិនជា ភាសា ត្រូវបានស្គាល់ថាសក្តិសមដល់ការបកបរែដោយគូកលបកប្រែ តំណមួយនឹងត្រូវបន្ថែមក្នុងទំព័រជាការឆ្លងទំព័រគំរូ។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]