ទំព័រគំរូ:អត្ថបទពិសេស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទំព័រគំរូនេះដាក់រូបសញ្ញាផ្កាយតូចមួយនៅខាងស្តាំ ជ្រុងខាងលើ គឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថា នេះជាអត្ថបទពិសេសនៅក្នុងវិគីភីឌា។

{{អត្ថបទពិសេស}}

ទំព័រគំរូនេះគួរតែដាក់វានៅចុងនៃអត្ថបទ។

សូមមើល វិគីភីឌា:អត្ថបទពិសេស