ទំព័រគំរូ:((

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

This template can be used in place of a literal "{{" when the latter would be interpreted as a syntactic marker.

For example, {{((}} gives "{{".

See also[កែប្រែ]