ទំព័រគំរូ:AddNewSection

ពីវិគីភីឌា


សេចក្ដីពន្យល់[កែប្រែ]

A German-language documentation can be find here. Attention: There are some different parameters:

  • Link = Tab
  • Seite = Page
  • Betreff = Subject

ការប្រើប្រាស់ក្រៅពីវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ[កែប្រែ]

ប្រវត្តិនិងដើមកំណើតមានបង្ហាញនៅ ទីនេះ