ទំព័រគំរូ:Age in years, months, weeks and days

ពីវិគីភីឌា

Expression error: Unrecognized punctuation character "២". ឆ្នាំ, Expression error: Unrecognized punctuation character "០". ខែ, Expression error: Unrecognized punctuation character "២". សប្ដាហ៍ និង Expression error: Unrecognized punctuation character "២". ថ្ងៃ

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template returns the number of months, weeks and days that have elapsed between two dates.

Usage[កែប្រែ]

Usage: {{Age in years, months, weeks and days |month1= |day1= |year1= |month2= |day2= | year2=}}

See also[កែប្រែ]