ទំព័រគំរូ:BMU

ពីវិគីភីឌា

 ប៊ែរមូដ

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{BMU}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ ប៊ែរមូដ។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|Bermuda}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 សម្រាប់Bermuda ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។

អ្នកក៏អាចប្រើ {{BER}} (ដែលជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំ.គំរូ) ព្រោះ "BER" ជាកូដ IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់ Bermuda