ទំព័រគំរូ:Cc-by

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
This template should only be used on file pages.
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

To provide attribution use {{Cc-by|Attribution details}}. Those who reproduce the work must attribute it in the manner specified by the author or licensor (as the parameter "Attribution details").

Other Creative Commons templates are available at Wikipedia:Image copyright tags. Please be sure to use the right one.