ទំព័រគំរូ:Clickable button 2

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

[[|]]

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template generates a clickable button. It can be used in the following ways,

  • Code:{{Clickable button 2|Main Page|Cover page}}
  • Code:{{Clickable button 2|Main Page}}
  • Code:{{Clickable button 2|url=http://en.wikipedia.org|Home}}
  • Code:{{Clickable button 2|Home|url=http://en.wikipedia.org}}
  • Code:{{Clickable button 2|Main Page|Cover page|class=ui-button-green}} (note this example needs to be viewed in Vector)

See also[កែប្រែ]