ទំព័រគំរូ:Collapsible list

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

វាក្យសម្ព័ន្ធ[កែប្រែ]

{{collapsible list
 |expand   = <!--(តាមជម្រើស)-->
 |framestyle = <!--(តាមជម្រើស)-->
 |titlestyle = <!--(តាមជម្រើស)-->
 |title = 
 |liststyle = <!--(តាមជម្រើស)-->
 |hlist   = <!--(តាមជម្រើស)-->
 |bullets  = <!--(optional)-->
 | [1 = ]   <!--(កម្មវត្ថុទី១ក្នុងបញ្ជី; "1 =" ជាទូទៅគឺតាមជម្រើស)-->
 | [2 = ]   <!--(កម្មវត្ថុទី២ក្នុងបញ្ជី; ដដែល)-->
 | [3 = ]   <!--(កម្មវត្ថុទី៣ក្នុងបញ្ជី; ៘)--->
 | ...
}}