ទំព័រគំរូ:Color

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template can be used to add a span of text with a given color.

Usage[កែប្រែ]

{{color|name of color or hex code of color|Text}}

For example:

{{color|red|Hello, world!}} results in Hello, world!
{{color|#00F000|Hello, world!}} results in Hello, world!

See Web colors for a list of colors.

See also[កែប្រែ]