ទំព័រគំរូ:Comics infobox sec/altcat

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Call structure:

{{Comics infobox sec/altcat
|sort    = {{{sort|}}}/{{{sortkey|}}}
|altcat  = {{{altcat|}}}
|alttop  = {{{alttop|}}}
}}