ទំព័រគំរូ:Comics infobox sec/pubcat

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Call structure:

{{Comics infobox sec/pubcat
|sort    = {{{sort|}}}/{{{sortkey|}}}
|ongoing = {{{ongoing|}}}
|limited = {{{limited|}}}
|altcat  = {{{altcat|}}}
|subcat  = {{{subcat|}}}
}}