ទំព័រគំរូ:Comics infobox sec/run

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search


Call structure:

{{Comics infobox sec/run
|startyr = {{{startyr|}}}
|endyr   = {{{endyr|}}}
|startmo = {{{startmo|}}}
|endmo   = {{{endmo|}}}
}}