ទំព័រគំរូ:Complete

ពីវិគីភីឌា
This list is complete and up-to-date as of {{{1}}}.
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{Complete|small= }}

Parameters[កែប្រែ]

  • small
    • yes: to use the small version of the template (this is the default)
    • no: to use the large version of the template

Examples[កែប្រែ]

{{Complete|small=yes}} produces

This list is complete and up-to-date as of {{{1}}}.

{{Complete|small=no}} produces

This list is complete and up-to-date as of {{{1}}}.