ទំព័រគំរូ:Contains Chinese text

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

Place this template at the beginning of the article, below any infobox, to warn readers that special rendering additions may be required.

For a smaller template with no image, use a blank image parameter: {{Contains Chinese text|image=}}

For a template that says "this section contains..." instead of "this page contains" (like the example at Diglossia#Arabic), use {{Contains Chinese text|section}}

Other names[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]

Main character warning template

Related templates

Chinese request templates
Chinese translation request