ទំព័រគំរូ:Convert/ktonTNT

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{convert/{{{d}}}|{{{1}}}||||s=|r={{{r}}} |u=kt |n=kiloton of TNT |h=kiloton-of-TNT |l=kilotons of TNT |t=TNT equivalent |o=TJ |b=4184000000000 |j=12.621591676-0}}