ទំព័រគំរូ:Convinfobox

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូនេះផ្អែកលើ {{convert}}។ វាដោយចេតនាជាទំព័រគំរូមេតាសម្រាប់ប្រើក្នុងប្រអប់ព័ត៌មាន។ វាអាចយកបាននូវថាវរូបមិនទាន់មានឈ្មោះចាប់ពីបួនទៅប្រាំពីរ។

  • {{convinfobox|100|m2||sqft}} gives "១០០ m2 (១១០០ sq ft)"
  • {{convinfobox||m2|100|sqft}} gives "១០០ sq ft (៩,៣ m2)"