ទំព័រគំរូ:Country showdata

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីការធ្វើឯកសារបច្ឆិម-ទំព័រគំរូទិន្នន័យប្រទេសបានប្រើដោយប្រព័ន្ធទំព័រគំរូទង់។ ដំណកចេញនៃទំព័រគំរូនេះអាចបានឃើញដោយការបង្ហាញផ្ទាល់នូវគ្រប់បណ្ដាទំព័រគំរូក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូទិន្នន័យប្រទេស

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូនេះត្រូវបានកោះហៅដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយវាក្យសម្ព័ន្ធបទដ្ឋាននៃទំព័រគំរូនៃទិន្នន័យប្រទេសមួយ:

{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}}
| alias = Countryname
| shortname alias = Shortcountryname
| flag alias = Flag of Countryname.svg
| size = {{{size|}}}
| name = {{{name|}}}
}}