ទំព័រគំរូ:DEU

ពីវិគីភីឌា

 អាល្លឺម៉ង់

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{DEU}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ អាល្លឺម៉ង់។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|Germany}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 សម្រាប់Germany ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។

អ្នកក៏អាចប្រើ {{GER}} (ដែលជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំ.គំរូ) ព្រោះ "GER" ជាកូដ IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់ Germany