ទំព័រគំរូ:Deadlocked

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Deadlocked.png Deadlocked as of {{{1}}}
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

{{Deadlocked|{{subst:User:Steve Crossin/Template:Time}}}} will produce
Deadlocked.png Deadlocked as of 11:31:10, April 28, 2008

See also[កែប្រែ]