ទំព័រគំរូ:Designation/colour2

ពីវិគីភីឌា

#A8EDEF