ទំព័រគំរូ:Div col end

ពីវិគីភីឌា


ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

cols =
បញ្ជាក់ចំនួនជួរឈរ។ លំនាំដើមទៅជួរឈរពីរ។
colwidth =
បញ្ជាក់ទទឹងជួរឈរ និងកំណត់យ៉ាងស្វាហាប់នូវចំនួននៃជួរឈរផ្អែកតាមទទឹងអេក្រង់ គ្រឿងបង្ហាញកាន់តែទូលាយ នោះជួរឈរនឹងបង្ហាញកាន់តែច្រើន។ វានេះលុបលើការកំណត់នៃ cols=
small =
បញ្ជាក់ទំហំពុម្ពអក្សរតូច (90%) បើកំណត់ទៅ yes
style =
បញ្ជាក់នូវការរចនាតាមបែបផ្ទាល់ខ្លួន។

ឧទាហរណ៍[កែប្រែ]

{{Div col}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
បានផលជា
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
{{Div col|cols=3}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
បានផលជា
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
{{Div col|colwidth=10em}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
បានផលជា
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
{{Div col|small=yes}}
* a
* b
* c
* d
* e
* f
* g
* h
{{Div col end}}
បានផលជា
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h

មើលផងដែរ[កែប្រែ]