ទំព័រគំរូ:Divbox/style/none

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

border: 1px hidden; margin: 0.5em; padding: 0.5em;