ទំព័រគំរូ:Documentation/template page

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Documentation/template page

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

This subtemplate of {{documentation}} is used to determine the template page name.