ទំព័រគំរូ:Duplication

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

This template automatically adds articles to Category:Duplicate articles.

Basic usage: {{duplication}}

Parameters[កែប្រែ]

All parameters are optional.

 • article — changes wording to say "This article duplicates...".
  Example: {{duplication|article=yes}}
 • date — adds a date at the end of the template.
  Example: {{duplication|date=January 1, 2000}}
 • dupe — adds a link referring to the section or article being duplicated.
  Examples: {{duplication|dupe=#Section name}} {{duplication|dupe=Article name}}
 • dupe2 — same as dupe, just allows for an additional section/article to be linked.
  Example: {{duplication|dupe=Article name|dupe2=#Section name}}

See also[កែប្រែ]