ទំព័រគំរូ:EMedicine2

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

{{{1}}}/{{{2}}}

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

This template takes same parameter structure as for {{eMedicine}} but does not conclude with "at eMedicine".

See {{EMedicine/doc}} for usage

Hence: {{EMedicine2|article|806890}}
Gives: article/806890

Whilst the previous eMedicine website style preserved in this template's coding (eMedicine site internaly will redirect to the same article)

Hence: {{EMedicine2|emerg|43}}
Gives: emerg/43