ទំព័រគំរូ:Edit templates

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
  • {{Ed}} – navbar style edit link
  • {{Ed right}} – navbar style edit link aligned to right of page
  • {{Edit}} – plain edit link
  • {{Edit section}} – edit link aligned to right of page

With additional links: