ទំព័រគំរូ:Editorial

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

This template is for use on articles that are written in an informal tone due to editorializing.

This template will add tagged articles to Category:Wikipedia articles needing style editing.

Redirects[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]