ទំព័រគំរូ:Elementbox isotopes stable

ពីវិគីភីឌា

|- | {{{mn}}}{{{sym}}} | {{{na}}} | colspan="4" | {{{mn}}}{{{sym}}} is stable with {{{n}}} neutrons