ទំព័រគំរូ:GSE

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

This article includes content derived from the Great Soviet Encyclopedia, 1969–1978.

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្កើត]