ទំព័រគំរូ:Hid

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Use[កែប្រែ]

This template hides a string of text. If the contents of a cell of a sortable table are prefixed with a hidden string, the cell will sort using the hidden string.

The syntax for this template is:

{{hid|var1}}

where var1 is a string of text.

The use of this template is illustrated by the following sortable table:

House of Windsor
Wikitext Hidden prefix sort without key sort with key
{{hid|A}}[[Edward VII of the United Kingdom]] <span style="display:none">A</span> Edward VII of the United Kingdom AEdward VII of the United Kingdom
{{hid|B}}[[George V of the United Kingdom]] <span style="display:none">B</span> George V of the United Kingdom BGeorge V of the United Kingdom
{{hid|C}}[[Edward VIII of the United Kingdom]] <span style="display:none">C</span> Edward VIII of the United Kingdom CEdward VIII of the United Kingdom
{{hid|D}}[[George VI of the United Kingdom]] <span style="display:none">D</span> George VI of the United Kingdom DGeorge VI of the United Kingdom
{{hid|E}}[[Elizabeth II of the United Kingdom]] <span style="display:none">E</span> Elizabeth II of the United Kingdom EElizabeth II of the United Kingdom

See also[កែប្រែ]