ទំព័រគំរូ:Histinfo

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

  • {{Histinfo}} will suffice.
  • {{Histinfo|date=ខែសីហា ២០១៩}} using current month and year. N.B. Adding a date does not affect how the article is categorized. (There are no date-specific categories for articles lacking historical information.)
  • {{Histinfo|Specifics|date=ខែសីហា ២០១៩}} where Specifics is a brief sentence describing missing historical information. For example:
    {{Histinfo|When and where was this invented? Who contributed to its development? How did it change over time?|date=ខែសីហា ២០១៩}}

For articles with multiple issues, the {{multiple issues}} template takes a histinfo parameter.

See also[កែប្រែ]