ទំព័រគំរូ:Histinfo

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

  • {{Histinfo}} will suffice.
  • {{Histinfo|date=ខែកក្កដា ២០២០}} using current month and year. N.B. Adding a date does not affect how the article is categorized. (There are no date-specific categories for articles lacking historical information.)
  • {{Histinfo|Specifics|date=ខែកក្កដា ២០២០}} where Specifics is a brief sentence describing missing historical information. For example:
    {{Histinfo|When and where was this invented? Who contributed to its development? How did it change over time?|date=ខែកក្កដា ២០២០}}

For articles with multiple issues, the {{multiple issues}} template takes a histinfo parameter.

See also[កែប្រែ]