ទំព័រគំរូ:ISO 639 name conversion template doc

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្កើត]
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

Usage

This template is part of a series that resolves the ISO 639-1, ISO 639-2 and ISO 639-3 codes to language names. It could include articles in the category Category:Articles containing (''language name'') language text, if it was created, by using the code «conversion template doc». For example {{Lang|conversion template doc|some text in {{ {{PAGENAME}} }}}}.

See also