ទំព័រគំរូ:Indian Rupee/doc

ពីវិគីភីឌា

បម្រើបម្រាស់[កែប្រែ]

តំណវិគីមួយអាចត្រូវបានបញ្ចូលតាមចិត្ត:

  • {{Indian Rupee}}INR
  • {{Indian Rupee|link=currency sign}}INR.
  • {{Indian Rupee|link=Indian rupee}}INR

អត្ថាក្សរ alt គឺ "INR"។ ប្រើ |alt= ដើម្បីអ្វីមួយផ្សេង។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]