ទំព័រគំរូ:Infobox designation list/entry

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

This is an internal template used in {{Infobox designation list}} to produce individual entries.