ទំព័រគំរូ:Infobox high court

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox high court
|court_name    = 
|native_name   = <!-- native name of the court, if different -->
|image      = 
|imagesize    = 
|caption     = 
|motto      =
|established   = <!-- year -->
|country     = <!-- Official jurisdiction -->
|location     = <!-- city -->
|coordinates   = <!-- {{coord|45.000|-122.000|display=inline,title}} -->
|type       = <!-- partisan election/non-partisan election/legislative
             selection/executive selection/co-option/etc -->
|authority    = <!-- constitution/statute/monarch-->
|appeals     = <!-- appeals from this court go where -->
|terms      = <!-- length of court term for judges -->
|positions    = <!-- number of positions/seats on court -->
|website     = <!-- official website -->
|chiefjudgetitle = <!-- title of the top judge such as chief justice/senior judge -->
|chiefjudgename  = <!-- current chief's name -->
|termstart    = <!-- year current chief became chief -->
|termend     = <!-- year term for current chief as chief ends, if applicable -->
|termend2     = <!-- year term of current chief ends if applicable -->
|chiefjudgetitle2 = <!-- title of the second top judge if applicable-->
|chiefjudgename2 = <!-- current deputy chief's name -->
|termstart2    = <!-- year current deputy chief became chief -->
|termend3     = <!-- year term for current deputy chief as chief ends, if applicable -->
|termend4     = <!-- year term of current deputy chief ends if applicable -->
}}

Example[កែប្រែ]

Supreme Court of the United States
Seal of the United States Supreme Court.svg
បង្កើតឡើង1789
ប្រទេសUnited States
ទីតាំងWashington, D.C.
Coordinates38°53′26.55″N 77°00′15.64″W / 38.8907083°N 77.0043444°W / 38.8907083; -77.0043444
Composition methodPresidential nomination with Senate confirmation
Authorized byU.S. Constitution
Judge term lengthLife tenure
Number of positions9, by statute
គេហទំព័រ[[[:ទំព័រគំរូ:SCOTUS URL]] Supreme Court of the United States]
Motto
Test Motto
Chief Justice of the United States
CurrentlyJohn G. Roberts
SinceSeptember 29, 2005
{{Infobox high court
| court_name   = Supreme Court of the United States
| image      = Seal of the United States Supreme Court.svg
| imagesize    = 150px
| established   = 1789
| country     = United States
| location    = [[Washington, D.C.]]
| coordinates   = {{Coord|38|53|26.55|N|77|00|15.64|W|display=inline}}
| type      = [[President of the United States|Presidential]] nomination with [[United States Senate|Senate]] [[advice and consent|confirmation]]
| authority    = [[Constitution of the United States|U.S. Constitution]]
| terms      = [[Supreme Court of the United States#Tenure|Life tenure]]
| positions    = 9, [[#Size of the Court|by statute]]
| website     = [{{SCOTUS URL}} Supreme Court of the United States]
| chiefjudgetitle = [[Chief Justice of the United States]]
| chiefjudgename = [[John G. Roberts]]
| termstart    = September 29, 2005
| motto = Test Motto
}}