ទំព័រគំរូ:Issubst

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

Meta template that returns "yes" if evaluated during substitution, and the empty string if evaluated during transclusion.
Note that this template must be used in safesubst mode to work properly:

{{ {{{|safesubst:}}}issubst}}

Examples[កែប្រែ]

  • "{{issubst}}" → ""
  • "{{subst:issubst}}" → "yes"

See also[កែប្រែ]