ទំព័រគំរូ:Lang-en

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អង់គ្លេស{{{1}}}

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

របៀបប្រើ[កែប្រែ]

កូដវិគី ឧទាហរណ៍ លទ្ធផលបង្ហាញ
{{Lang-en|អក្សរអង់គ្លេស}} ចំនួនកុំផ្លិច ({{Lang-en|complex number}}) ចំនួនកុំផ្លិច (អង់គ្លេសcomplex number)