ទំព័រគំរូ:Language icon

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

({{ISO 639 name {{{1}}}}})

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

{{Language icon|<language code>|<language name>}}

Example[កែប្រែ]

{{Language icon|eo}} displays: (Esperanto)

Note[កែប្រែ]

For the correct placement and other details, please follow the manual of style guidelines for links to foreign-language sites.

English is the default language, and does not need to be noted using this template, unless there is a reason the reader would assume the link to be in a foreign language (e.g. a foreign title).

See also[កែប្រែ]