ទំព័រគំរូ:Language with name/doc

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Transcluded by "lang-xx" templates (like {{lang-bo}} etc.)—do not use directly.