ទំព័រគំរូ:Legend-line

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Usage[កែប្រែ]

Shows a legend row with a colored line.

Example

                     Borders in 1914                      Borders in 1920

{{legend-line|black solid 2px|Borders in 1914}}
{{legend-line|red dotted 2px|Borders in 1920}}
Usage
{{legend-line|line type|label}}

line type is passed to the css border property, and can include properties like solid, dotted, dashed, etc.

See also[កែប្រែ]