ទំព័រគំរូ:Decrease

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ទំព័រគំរូ:Loss)
Jump to navigation Jump to search

decrease

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ប្រើ {{decrease}} (រឺ {{loss}}) ដើម្បីចង្អុលប្រាប់តំហយចុះ រឺ កំហាត។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]