ទំព័រគំរូ:MNE

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Montenegro

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

Description

{{MNE}}

Renders a flag icon and wikilink to [[ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Montenegro|ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Montenegro]]. This template is equivalent to {{flag|Montenegro}}, but is named after the standard three letter ISO 3166-1 alpha-3 country code, IOC code, and FIFA code for Montenegro as a shorthand editing convenience.

See also