ទំព័រគំរូ:MNE

ពីវិគីភីឌា

 ម៉ុងតេណេក្រូ

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{MNE}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|Montenegro}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 កូដ IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់Montenegro ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។