ទំព័រគំរូ:MNG

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

 ម៉ុងហ្គោលី

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ

ពិពណ៌នា

{{MNG}}

ផ្ដល់នូវរូបទង់មួយ និងតំណវិគីទៅកាន់ ម៉ុងហ្គោលី។ ទំ.គំរូនេះគឺសមមូលទៅនឹង {{flag|ម៉ុងហ្គោលី}} តែមានឈ្មោះតាមកូដប្រទេសជាអក្សរស្តង់ដាបីតួ ISO 3166-1 alpha-3 សម្រាប់ម៉ុងហ្គោលី ជាការងាយស្រួលកែសម្រួលបែបខ្លីៗ។

អ្នកក៏អាចប្រើ {{MGL}} (ដែលជាការបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំ.គំរូ) ព្រោះ "MGL" ជាកូដ IOC និងកូដ FIFA សម្រាប់ ម៉ុងហ្គោលី