ទំព័រគំរូ:MonthCategoryNav

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Months Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Usage[កែប្រែ]

{{MonthCategoryNav|topic=}}
Months in rail transport Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Months Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Parameters (example shown at right):

  • topic - (optional) The topic for the "Months in TOPIC" line (e.g. rail transport)