ទំព័រគំរូ:Move header

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

‹The template Move header is being considered for deletion.›  This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីទំព័រគំរូ:Move header.

Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្កើត]