ទំព័រគំរូ:Not English

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]
Not English

{{Not English}} will categorise tagged articles into Category:Wikipedia articles needing translation.

Usage[កែប្រែ]

{{Not English|language|article or section}}
  • language: (Optional) The name of the language that requires translation (e.g. "French" or "Mexican Spanish"). If omitted, it is assumed that the language is unknown.
  • article or section: (Optional) A description of which part of an article needs translating (e.g. "Hungarian names").
    • If the literal text "section" is specified, the template should be placed at the top of the section requiring translation. If omitted, "article" is assumed. Alternatively, {{Notenglish-section}} can be used to achieve the same result.

If the language is recognised as being suitable for translation by Google Translate, a link will be added within the page transcluding the template.

See also[កែប្រែ]